Main Menu

சைகைமொழி தினத்திற்கான சிறப்புக்கவி

மொழிகளுக்கெல்லாம் மூத்தமொழி
மனிதன் முதலில் பேசிய மொழி
மனிதனின் முதல்மொழி
மெளனமான மொழி
எண்ணத்தை வெளிப்படுத்த
ஏற்றமாய் வந்தமொழி சைகைமொழியே !

விரல்கள் பேசிய வித்தகமொழி
உதடுகள் அசைத்த உன்னதமொழி
புருவங்கள் உணர்த்திய புதுமைமொழி
சப்தம் இன்றிய நிசப்தமான மொழி
மனசை நெகிழ வைக்கும் மொழி சைகை மொழியே !

பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கிற்கு
அத்திவாரம் இட்டமொழி
ஏழுகோடி பேர் உலகில் பேசும்மொழி
புருவங்கள் அசைய கண்கள் ஜாடை காட்ட
உதடுகள் புன்னகைக்க உடல்கள் அசைய
விரல்கள் அபிநயமாக வெளிப்படுமே சைகைமொழி !

எமக்குள்ளும் புதைந்து இருக்கிறதே
பாசை தெரியாதபோது வந்து விடுமே சைகைமொழி
தனித்துவமான மொழி தகவல் தொடர்பு மொழி சைகைமொழியே
ஐ.நா. மன்றும் புரட்டாதி திங்கள் இருபத்திமூன்றினை
சர்வதேச சைகைமொழித் தினமாய் தந்து மகிழ்ந்ததே !

ரஜனி அன்ரன் (B.A) 23.09 .2021

பகிரவும்...