Main Menu

வாழ்வாதார உதவி வழங்கல்

சிறுநீரக நோயினால் பாதிப்புக்குள்ளானவருக்கு சுவிஸில் வசிக்கும் விமலா சந்திரன் அவர்களால் 15000 ரூபாய் உதவிப்பணமாக வழங்கி வைக்கப்பட்டது .வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் அவர்களால் குறித்த நபருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது

பகிரவும்...