Main Menu

மொனராகல மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள்: பொதுஜன பெரமுன 6 ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியது!

மொனராகல  மாவட்டம் முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் சற்றுமுன்னர் வெளிவந்துள்ளன.

இதன்படி, ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன 208,193 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதுடன் ஐந்து ஆசனங்களைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

அதேபோல், ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 54,147 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதுடன் ஒரு ஆசனத்தைக் கைப்பற்றியுள்ளது.

தேசிய மக்கள் சக்திக்கு 11,429 வாக்குகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 3,494 வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

பதியப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 372,155
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 301,197
செல்லுபடியான வாக்குகள் – 280,885
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் – 20,312

பகிரவும்...