Main Menu

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் இலங்கை விஜயம்

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கில் டி கெர்ச்சோவ் இலங்கைக்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொள்ளவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 

இலங்கைக்கு மற்றும் மாலைத்தீவு இடையிலான பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்கான முயற்சியின் ஓர் அங்கமாக இவரது விஜயம் அமையவுள்ளது. 

இலங்கைக்கு இன்று விஜயம் மேற்கொள்ளவுள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுக்குழு ஜூலை 16 ஆம் திகதி தமது கடமைகளை மேற்கொள்வார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கைக்கான விஜயத்தின் போது இக்குழுவினர் அரச மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடல்களை மேற்கொள்ளவுள்ளனர். 

கில் டி கெர்ச்சோவ் 2007 ஆண்டு முதல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளராக கடமையாற்றி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பகிரவும்...