Main Menu

பரிசில் இருந்து பா-து-கலேக்கு புறாக்கள் பயணம்

இன்று பரிசில் இருந்து பா-து-கலேக்கு புறாக்கள் பயணப்பட உள்ளன.  ஒரு புதிய முயற்சியாகவும், அமைதி நோக்கிலும் இந்த புறாக்கள் பறக்கவிடப்பட உள்ளன. Louvre-Paris இல் இருந்து Louvre-Lens வரை இந்த புறாக்கள் பயணிக்க உள்ளன.

இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு Arc de Triomphe இல் இருந்து புறப்படும் 120 புறாக்கள், பா-து-கலேயின்  Louvre-Lens இல் உள்ள புறா மடத்துக்கு செல்ல உள்ளன. 180 கிலோமீற்றர்கள் தூரம் இவை பயணிக்க உள்ளன.  இரண்டு மணிநேரத்தில் இந்த புறாக்கள் இலக்கை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளது.

பரிஸ் மற்றும் பா-து-கலேயில் உள்ள இரண்டு அருங்காட்சியங்ளையும் தொடர்புபடுத்தும் விதத்தில் இந்த நிகழ்வு இடம்பெற உள்ளன.  உண்மையில் இந்த புறாக்கள் பா-து-கலேயில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்டவை. Louvre-Lens நகர புறாமடத்துக்கு இவை சென்றடையும் வல்லமை கொண்டவை என தெரிவிக்கப்படுள்ளது. சில அமைப்புக்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் இணைந்து இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

பகிரவும்...