Main Menu

அரசியல் சமூக மேடை – 21/12/2014

‘’நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் இலங்கைப் பிரிவான சோசலிச சமத்துவக் கட்சியின் ஜனாதிபதி தேர்தல் விஞ்ஞாபனம் பற்றி உலக சோசலிச வலைத் தளத்தைச் சேர்ந்த ஞானா மற்றும் அதியன் ஆகியோர்களுடன் கலந்துரையாடல்’’

பகிரவும்...