Main Menu

அரசியல் சமூக மேடை – 02/10/2014

இலங்கை அரசின் இனப்படுகொலை பற்றிய ஐ நா விசாரணைக் குழுவிற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கான ஆதாரங்களைத் திரட்டுதல். மற்றும் சமகால நிகழ்வுகள்

கலந்து சிறப்பித்தவர்கள் சுதன்ராஜ் ,மகிந்தன் ஆகியோர்.

பகிரவும்...