தொடர்புகட்கு

அலுவலகத் தொலைபேசி இலக்கம் :

பிரான்ஸ் நேயர்கள் : 01 48 37 16 75  

ஏனைய நாடுகளிலுள்ள நேயர்கள் : 00 33 1 48 37 16 75

நேரடி நிகழ்ச்சிகளில் இணைந்து கொள்வதற்கான தொலை பேசி இலக்கம் – 00 33 1 48 32 15 40

எனும் இலக்கங்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

எமது முகவரி

France Asie Communauté d’Echange (FACE)

Tamil olli

75 Rue Rateau (Apartment. C-7),

93120 La Courneuve,

France.

Eurobird 9A:

  • Channel name:  TRT Tamil Oli
  • Frequency: 11919
  • Polarization:  Vertical
  • Symbol Rate: 27500
  • Fec: 3/4
  • Broadcasting system: Digital free-to-air
Fax: 0033 148450956
Skype: trttamiloli

© 2015: TRT Tamil Olli, All Rights Reserved
error: நீங்கள் பிரதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது !