Sat. Apr 20th, 2019

Day: October 15, 2018

“ கனவுநாயகன் கலாம் “ (பிறந்தநாள் நினைவுக்கவி)

அக்கினி ஏவுகணையின் சொந்தக்காரன் அண்டத்தை ஆராய்ந்த விஞ்ஞானி அக்கினிச்சிறகினைப் படைத்த படைப்பாளி இந்தியாவின் அணுவிஞ்ஞானி இளையோர்களின் கனவு நாயகன் ஏவுகணையால்…