பார்வையின் 7ம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு அந்தித் தமிழ் அரங்கம்

பார்வையின் 7ம் ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு ஆதரவுடன் நடைபெறும் அந்தித் தமிழ் அரங்கம் 2018

இந்த நிகழ்வில் பெறப்படும் நிதி முழுமையாக தாயக நிவாரண நிதியாக பயன்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது


© 2015: TRT Tamil Olli, All Rights Reserved
error: நீங்கள் பிரதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது !