கல்லூரியில் இருந்து சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டு செய்யும் பொருட்கள் திருட்டு!

Maisons-Alfort (Val-de-Marne) இலுள்ள அல்போர் தேசிய விலங்கியற் வைத்தியக் கல்லூரியான ENVA (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort) இலிருந்து வெடிகுண்டு தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்கள் களவாடப்பட்டுள்ளன. வெடிகுண்டு தயாரிக்கக் கூடிய இருபது லிட்டர் இரசாயணங்கள் களவாடப்பட்டுள்ளன.
Trichloréthylène, Acétone, Fluorure de zinc, Acide citrique  ஆகிய இரசயாணங்கள் முக்கியமாகக் களவாடப்பட்டுள்ளன. இவ்றின் மூலம் சகத்தி வாய்ந்த வெடீண்டினைத் தயாரிக்க முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திருட்டு கடந்த வாரமே நடந்திருந்தாலும், இந்தக் கல்லூரி, நேற்றுப் புதன்கிழமையே காவற்துறையினரடம் முறைப்பாட்டினை வழங்கி உள்ளனர்.
இதற்கு முன்னரும் போதைப்பொருளாக உபயோகிக்கக் கூடிய kétamine இங்கிருந்து களவாடப்பட்டுள்ளது.
பயங்கரவாதத் தடைப்பிரிவிரும் காவற்துறையினரும் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர். இவற்றைத் திருடுவதற்கு கல்லூரிக்குள் இருந்தே யாரும் உதவியுள்ளார்களா என்பதும் காவற்துறையினரின் சந்தேகமாக உள்ளது.

© 2015: TRT Tamil Olli, All Rights Reserved
error: நீங்கள் பிரதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது !