Main Menu

கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கல்

கௌரவ வன்னி பா.உ சிவசக்தி ஆனந்தன் ஊடாக TRT வானொலியின் சமூக பணியின் அங்கமாக தெய்வானை அம்மாவின் 32 ம் ஆண்டு நினைவாக யேர்மனியில் வசிக்கும் அவரது மகளினால் மாணவர்களுக்கு அன்னதானமும் கற்றல் உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டது

பகிரவும்...