உலக நாடுகளின் தீவிர கண்காணிப்பில் இலங்கை

அமெரிக்கா மற்றும் பிரித்தானியா இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நிலைமைகளின் முன்நகர்வுகள் தொடர்பாக மிக நுன்னிப்பாக அவதானித்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளன.

இலங்கை அரசியல் யாப்பிற்கு மதிப்பளித்து அரசியல் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்படும் முன்நகர்வுகள் அமைய வேண்டும் எனவும் பொறுப்பு வாய்ந்த அதிகாரிகள் தங்களது அரசியல் கடமைகளை உணர்ந்து செயற்பட வேண்டும் என இரு நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன.


© 2015: TRT Tamil Olli, All Rights Reserved
error: நீங்கள் பிரதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது !