இலங்கைப் பெண்களுக்கு ஜப்பானில் வேலை வாய்ப்பு!

இலங்கைப் பெண்கள் ஜப்பானில் தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படவுள்ளதாக அறிவித்தல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கமைய, ஜப்பான் மொழியில் N4 மட்டத்தில் சித்தியடைந்த 18 தொடக்கம் 30 வயதுக்கிடைப்பட்ட யுவதிகள் விண்ணப்பங்களை அனுப்பலாமென தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

​வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு மற்றும் IM என்ற ஜப்பான் நிறுவனத்துடன் செய்துக்கொண்ட ஒப்பந்தத்துக்கு அ​மைய குறித்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

பராமரிப்பு பணிகளுக்கு செல்ல விரும்பும் 100 யுவதிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுமென குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

ஜப்பான் செல்லும் யுவதிகளின் மாதாந்த கொடுப்பனவு ஒரு இலட்சத்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படவள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.


© 2015: TRT Tamil Olli, All Rights Reserved
error: நீங்கள் பிரதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது !